Logo

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatna právnická osoba, vzniká zápisom v obchodnom registri. S.r.o. zakladá jeden spoločník - zakladateľskou listinou, alebo 2 - 50 spoločníkov - spoločenskou zmluvou. Spoločnosť 

 

MB-T. All rights reserved.