Ponúkame komplexné služby pre začínajúcich ako aj skúsených podnikateľov a spoločnosti

 

poradenstvo a založenie živnosti

zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

vedenie účtovníctva

spracovanie daňového priznania

vedenie mzdovej a personálnej agendy

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám dokážeme pomôcť v na úplnom začiatku podnikania, ale aj uľahčiť život kedykoľvek v jeho priebehu. Využitím našich služieb si vytvoríte čas a priestor aby ste sa mohli venovať samotnému podnikaniu, alebo ušetriť čas na to čo je pre Vás dôležité. Nemusíte strácať čas sledovaním neustále sa meniacich zákonov a študovaním nových povinností, ušetríte nemalé finančné prostriedky na zamestnancov, či softvérové a hardvérové vybavenie. 

Našou filozofiou je spoľahlivosť, diskrétnosť, kvalitné služby a hlavne spokojnosť zákazníka.

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať

 

 

kontaktujte nás

Z našej ponuky

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatna právnická osoba, vzniká zápisom v obchodnom registri. S.r.o. zakladá jeden spoločník - zakladateľskou listinou, alebo 2...

More

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným Ponúkame vám kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a to bez starostí. Ak využijete naše služby nemusíte študovať množstvo zákonov...

More

Živnosť a obchodné spoločnosti

Živnosť a obchodné spoločnosti Najčastejšími formami podnikania na Slovensku sú živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Podnikanie živnostníka (fyzickej osoby) a podnikane “jednoosobovej” spoločnosti s...

More

Účtovníctvo pre neziskovky

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii  Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie. Máme dlhoročné skúsenosti...

More

Daňové priznanie

Vypracovanie daňového priznania Vypracovanie daňového priznania zahŕňa Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby typ A, B Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické...

More

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo (pre stredné a väčšie firmy) Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa  vedenie hlavnej knihy  vedenie analytickej evidencie  vedenie účtovného denníka  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov  vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku...

More

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo(pre malé a stredné firmy) Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa  vedenie peňažného denníka  vedenie pokladničnej knihy(v tuzemskej a cudzých menách)  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov  vedenie evidencie hmotného a...

More

Vedenie účtovníctva

Ponúkame kompletné vedenie účtovníctva a súvisiacej agendy v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky.  Služby poskytujeme u klienta, alebo v našich...

More