Vedenie účtovníctva

Ponúkame kompletné vedenie účtovníctva a súvisiacej agendy v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. 

Služby poskytujeme u klienta, alebo v našich priestoroch. Zabezpečujeme hlavne: 

Spracovanie Vašich dokladov:

  • vedenie účtovníctva priebežne
  • spracovanie účtovníctva aj spätne
  • spracovanie riadnej účtovnej závierky
  • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
  • akruálne účtovníctvo

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.