Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ponúkame vám kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a to bez starostí. Ak využijete naše služby nemusíte študovať množstvo zákonov a zmien, vypĺňať často duplicitne rozličné formuláre a strácať množstvo času obiehaním úradov.

Proces založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prebieha v týchto krokoch:

  1. Konzultácia pred založením s.r.o.. - telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu upresníme si Vaše predstavy o novej s.r.o.

  2. Poradíme vám ako riešiť zloženie základného imania.
  3. Priprava dokumentov a listín

  4. Dokumenty je potrebné podpísať a pravosť overiť u notára alebo na matrike. (jediný úrad, ktorý navštívite)
  5. Podpísané a overené doklady zdigitalizujeme a upravíme na formáty, ktoré sú potrebné pri podaní
  6. Dokumenty elektronicky podpíšeme, čím overujeme/potvrdzujeme ich pravosť

  7. Overené elektronické dokumenty zasielame na príslušný okresný úrad, obchodný register a daňový úrad.

  8. Komunikujeme s úradmi, živnostenským, obchodným registrom atď..

  9. Uhradíme poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

  10. Po úspešnom založení spoločnosti vám zašleme originálny výpis z obchodného registra vrátane všetkých zakladateľských listín.