Daňové priznanie

Vypracovanie daňového priznania

Vypracovanie daňového priznania zahŕňa

  • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby typ A, B
  • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby 
  • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
  • Výpočet odloženej dane 
  • Výpočet splatnej dane 
  • Daň z pridanej hodnoty 
  • Daň z motorových vozidiel 
  • Daň zo závislej činnosti 

Daňové priznania:

  • priznanie TYPU A - pre fyzické osoby - zamestnaných, pracujúcich dôchodcov, či študentov, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je pre nich podanie daňového priznania z dôvodu vrátenia zaplatenej dane výhodné
  • priznanie TYPU B - pre fyzické osoby podnikateľov, prenajímateľov nehnuteľností, pre fyzické osoby, ktoré predali nehnuteľnosť, či majúce ostatné príjmy okrem zamestnania, ktoré v zmysle platných právnych predpisov nie sú od dane z príjmov oslobodené

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.