Účtovníctvo

Účtovníctvo pre neziskovky

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Účtovníctvo
 • Prečítané: 6027x

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii 

Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie.

Máme dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie ...

Vedenie účtovníctva pre neziskovky zahŕňa:

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Daňové priznanie

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Účtovníctvo
 • Prečítané: 5689x

Vypracovanie daňového priznania

Vypracovanie daňového priznania zahŕňa

 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby typ A, B
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby 
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • Výpočet odloženej dane 
 • Výpočet splatnej dane 
 • Daň z pridanej hodnoty 
 • Daň z motorových vozidiel 
 • Daň zo závislej činnosti 

Daňové priznania:

 • priznanie TYPU A - pre fyzické osoby - zamestnaných, pracujúcich dôchodcov, či študentov, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je pre nich podanie daňového priznania z dôvodu vrátenia zaplatenej dane výhodné
 • priznanie TYPU B - pre fyzické osoby podnikateľov, prenajímateľov nehnuteľností, pre fyzické osoby, ktoré predali nehnuteľnosť, či majúce ostatné príjmy okrem zamestnania, ktoré v zmysle platných právnych predpisov nie sú od dane z príjmov oslobodené

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Jednoduché účtovníctvo

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Účtovníctvo
 • Prečítané: 6069x

Jednoduché účtovníctvo
(pre malé a stredné firmy)

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa

 •  vedenie peňažného denníka
 •  vedenie pokladničnej knihy(v tuzemskej a cudzých menách)
 •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 •  vedenie evidencie drobného hmotného majetku
 •  vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 •  spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 •  vedenie ostatných účtovných kníh
 •  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 •  spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, ročnej účtovnej závierky

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Podvojné účtovníctvo

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Účtovníctvo
 • Prečítané: 5087x

Podvojné účtovníctvo

(pre stredné a väčšie firmy)

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa

 •  vedenie hlavnej knihy
 •  vedenie analytickej evidencie
 •  vedenie účtovného denníka
 •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 •  vedenie evidencie drobného hmotného majetku
 •  vedenie pokladničnej knihy
 •  vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 •  spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 •  vedenie ostatných účtovných kníh
 •  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 •  spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, ročnej účtovnej závierky
 •  daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb 

 

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Vedenie účtovníctva

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Účtovníctvo
 • Prečítané: 5504x

Ponúkame kompletné vedenie účtovníctva a súvisiacej agendy v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. 

Služby poskytujeme u klienta, alebo v našich priestoroch. Zabezpečujeme hlavne: 

Spracovanie Vašich dokladov:

 • vedenie účtovníctva priebežne
 • spracovanie účtovníctva aj spätne
 • spracovanie riadnej účtovnej závierky
 • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • akruálne účtovníctvo

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI