Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo
(pre malé a stredné firmy)

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa

  •  vedenie peňažného denníka
  •  vedenie pokladničnej knihy(v tuzemskej a cudzých menách)
  •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  •  vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
  •  vedenie evidencie drobného hmotného majetku
  •  vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
  •  spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
  •  vedenie ostatných účtovných kníh
  •  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  •  spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, ročnej účtovnej závierky

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.