Živnosti a obchodné spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ponúkame vám kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a to bez starostí. Ak využijete naše služby nemusíte študovať množstvo zákonov a zmien, vypĺňať často duplicitne rozličné formuláre a strácať množstvo času obiehaním úradov.

Proces založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prebieha v týchto krokoch:

  1. Konzultácia pred založením s.r.o.. - telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu upresníme si Vaše predstavy o novej s.r.o.

  2. Poradíme vám ako riešiť zloženie základného imania.
  3. Priprava dokumentov a listín

  4. Dokumenty je potrebné podpísať a pravosť overiť u notára alebo na matrike. (jediný úrad, ktorý navštívite)
  5. Podpísané a overené doklady zdigitalizujeme a upravíme na formáty, ktoré sú potrebné pri podaní
  6. Dokumenty elektronicky podpíšeme, čím overujeme/potvrdzujeme ich pravosť

  7. Overené elektronické dokumenty zasielame na príslušný okresný úrad, obchodný register a daňový úrad.

  8. Komunikujeme s úradmi, živnostenským, obchodným registrom atď..

  9. Uhradíme poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

  10. Po úspešnom založení spoločnosti vám zašleme originálny výpis z obchodného registra vrátane všetkých zakladateľských listín.

Živnosť a obchodné spoločnosti

Živnosť a obchodné spoločnosti

Najčastejšími formami podnikania na Slovensku sú živnosti a spoločnosti s ručením obmedzenýmPodnikanie živnostníka (fyzickej osoby) a podnikane “jednoosobovej” spoločnosti s ručením obmedzeným sa v mnohom podobajú, ale existujú zásadné rozdiely, ktoré by ste si mali pred samotným začatím podnikania dôkladne uvážiť.

Či sa rozhodnete podnikať prostredníctvom živnosti (podniká fyzická osoba) alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, na podnikateľskú činnosť ako takú to nemá zásadný vplyv. Z právneho hľadiska sú tieto dve právne formy diametrálne odlišné. 

Živnostník ako podnikateľ je vlastníkom firemného majetku, ale zároveň za záväzky z podnikania ručí aj celým svojim súkromným majetkom. Pri s.r.o. je podnikateľ vlastníkom obchodného podielu. Obchodný podiel ho oprávňuje na podiel pri rozdelení zisku spoločnosti. S.r.o. je samostatným právnym subjektom, za svoje záväzky ručí svojim majetkom (majetkom s.r.o.) a vystupuje pred úradmi, inými podnikateľskými subjektami a pod. samostatne.

Výhody živnosti sú príjmy môže živnostník ako svoj majetok minúť okamžite (samozrejme podliehajú zdaneniu), pri s.r.o. nie je možné priebežné odčerpávanie prostriedkov - vyplatenie dividend (podielov na zisku spol.) sa uskutočňuje 1 x ročne. Podnikateľ sa môže v s.r.o. zamestnať / byť konateľom... a zabezpečiť si pravidelný príjem. 

Ďalšie rozdiely sú v administratívnej a ekonomickej náročnosti pri začiatkoch ako aj v priebehu podnikania. Živnostník pre svoje podnikanie potrebuje oprávnenie Živnostenský list. Pri s.r.o. je postup komplikovanejší aj finančne náročnejší.

Podnikateľské prostredie sa neustále mení a už pri štarte podnikania je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo ak podnikanie nebude úspešné a ako náročné bude podnikanie skončiť. Z pohľadu administratívnych úkonov, časovej náročnosti a finančných nákladov je výrazne jednoduchšie začať aj skončiť podnikanie živnostníka. Živnostník môže aj podnikanie prerušiť, čo má obdobné účinky ako jeho skončenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné predať (presnejšie predávame obchodný podiel) ak sa to však nepodarí je nutná likvidácia.

Najväčšou nevýhodou podnikania formou živnosti je ručenie živnostníka za záväzky z podnikania celým majetkom nielen obchodným majetkom, ale aj osobným majetkom (napr. automobilom v osobnom vlastníctve, rodinným domom, bytom, záhradou, elektronikou, zariadením). Ručí teda neobmedzene.Pri podnikaní formou spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločník ručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Po splatení celého základného imania, za záväzky spoločnosti neručí. Za záväzky vzniknuté podnikateľskou činnosťou ručí len spoločnosť,

Podkategórie

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI