Živnosti

Zmena živnosť na s.r.o.

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Živnosti
 • Prečítané: 6329x

Podnikanie formou živnosti je najjednoduchšia forma podnikania, ale skrýva v sebe aj určité riziká. Živnostník podľa zákonov SR zodpovedá za svoje pohľadávky a ručí celým svojim majetkom. Pokiaľ ste už vo svojom živote niečo dosiahli, vlastníte nehnuteľnosť, prípadne iný hodnotný majetok, alebo ste ženatý, vydatá - máte rodinu, je pre Vás vhodným riešením zmena formy podnikania. Živnosť je možné transformovať na obchodnú spoločnosť napr. na s.r.o. S.r.o. sú samostatné právnicke osoby, ktoré zodpovedajú za svoje pohľadávky, ale ručenie sa vzťahuje iba na majetok spoločnosti. Týmto spôsobom može podnikateľ oddeliť podnikanie a súkromný majetok, čo v prípade, ak podnikanie nedopadne ako si želáte neohrozí Vašu existenciu.

Využite naše znalosti a zmeňte Vaše podnikanie rýchlo a bez zbytočných komplikácií.

Ponúkame transformáciu / zmenu  živností na s.r.o.:

 • Poradenstvo, jednoduchou formou Vám ozrejmíme rozdiely, výhody aj nevýhody jednotlivých foriem podnikania
 • Výber zo všetkých voľných živnosti - ich počet je prakticky neobmedzený (poplatok za každú novú voľnú živnosť 5,- €)
 • Viazané/ remeselné živnosti - pre ich získanie je potrebné preukázať spôsobilosť (poplatok za každú novú viazanú živnosť 15,-€)
 • Návrh potrebných dokumentov pre zápis do Obchodného registra
 • Podanie na Obchodný register

Získate:

 • Pokoj a istotu, že ak podnikanie nedopadne ako si predstavujete neohrozíte svoju rodinu
 • Obchodnú spoločnosť namiesto živnosti bez zdĺhavého vybavovania na úradoch kdekoľvek na Slovensku
 • Ušetríte čas a energiu všetko vyriešime bez Vašej osobnej návštevy na úradoch
 • Celý proces je bez čakania a zbytočnej byrokracie
 • Začnete podnikať v nových činnostiac s istotou a bez stresu
 • Potrebné informácie a poradenstvo + istotu že všetko prebehne bez komplikácií a zbytočných zdržaní

Cena za balík služieb Transformácia živnosti na obchodnú spoločnosť je formou dohody podľa rozsahu poskytovaných služieb.

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Zoznam voľných živností     Zoznam viazaných živností     Zoznam remeselných živností

Pozastavenie / zrušenie živnosti

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Živnosti
 • Prečítané: 6693x

Ak nastali vo Vašom živote zmeny - nemôžete, prípadne už sa nechcete venovať podnikaniu ako živnostník potom Vám ponúkame našu službu pozastavenie, alebo zrušenie živnosti.

Živnosť je možné pozastaviť na dobu najmenej 6 mesiacov až po 3 roky. Opätovné pozastavenie živnosti po, alebo pred uplynutím tejto doby je samozrejme možné a tak sa dá živnosť pozastaviť na ľubovoľne dlhé obdobie.

Zrušenie živnosti odporúčame iba v prípade pokiaľ ste si istý, že Vaše podnikanie chcete definitívne ukončiť. 

Ponúkame:

 • Vyhotovenie dokumentov potrebných pre zrušenie živnosti/pozastavenie živnosti a ich podanie na príslušnom Živnostenskom registry kdekoľvek na Slovensku
 • Podanie oznámenia o zániku/pozastavení živnosti živnostenskému úradu a zdravotnej poisťovni

Získate:

 • Vyriešenie Vášho problému bez zdĺhavého vybavovania na úradoch kdekoľvek na Slovensku
 • Ušetríte čas a energiu všetko vyriešime bez Vašej osobnej návštevy na Živnostenskom úrade
 • Celý proces je bez čakania a zbytočnej byrokracie
 • Potrebné informácie a poradenstvo + istotu že všetko prebehne bez komplikácií a zbytočných zdržaní


Cena za balík služieb Pozastavenie živnosti / Zrušenie živnosti teraz len za 20,- €

 

V prípade nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Zoznam voľných živností     Zoznam viazaných živností     Zoznam remeselných živností

Rozšírenie živnosti

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Živnosti
 • Prečítané: 6713x

Pokiaľ je potrebné Vaše doterajšie živnosti rozšíriť o nové, ponúkame Vám naše služby. Zabezpečíme korešpondenciu s Živnostenským registrom a vybavenie potrebných úkonov. Využite naše znalosti a rozšírte si Vaše podnikanie rýchlo a bez zbytočných komplikácií.

Ponúkame rozšírenie Vašich živností o:

 • Výber zo všetkých voľných živnosti - ich počet je prakticky neobmedzený (poplatok za každú voľnú živnosť 5,- €)
 • Viazané/ remeselné živnosti - pre ich získanie je potrebné preukázať spôsobilosť (poplatok za každú viazanú živnosť 15,-€)

Získate:

 • Nové Osvedčenie o živnostenskom oprávnení - Živnostenský list bez zdĺhavého vybavovania na úradoch kdekoľvek na Slovensku
 • Ušetríte čas a energiu všetko vyriešime bez Vašej osobnej návštevy na Živnostenskom úrade
 • Celý proces je bez čakania a zbytočnej byrokracie
 • Začnete podnikať v nových činnostiac s istotou a bez stresu
 • Potrebné informácie a poradenstvo + istotu že všetko prebehne bez komplikácií a zbytočných zdržaní

Cena za balík služieb Nové živnosti - Rozšírenie živnostenských oprávnení teraz len za 30,- €

V prípade nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Zoznam voľných živností     Zoznam viazaných živností     Zoznam remeselných živností

Živnostenské oprávnenie - založenie živnosti

 • Napísal: Super User
 • Kategória: Živnosti
 • Prečítané: 11297x

Získanie živnostenského oprávnenia je pre človeka neznalého problematiky zdĺhavý proces úradných záležitostí.

Ponúkame Vám naše know-how a všetko vyriešime k Vašej spokojnosti.

Naše služby pre Vás:

 • Živnostenské oprávnenie - podanie potrebných formulárov na Živnostenský úrad kdekoľvek na Slovensku
 • Výber zo všetkých voľných živnosti - ich počet je prakticky neobmedzený (poplatok za každú voľnú živnosť 5,- €)
 • Viazané/ remeselné živnosti - pre ich získanie je potrebné preukázať spôsobilosť (poplatok za každú viazanú živnosť 15,-€)
 • Vybavíme registráciu na príslušnom daňovom úrade - pridelenie DIČ
 • Podanie Oznámenia o vzniku podnikania zdravotnej poisťovni

Získate:

 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení - Živnostenský list bez zdĺhavého vybavovania na úradoch kdekoľvek na Slovensku
 • Ušetríte čas a energiu všetko vyriešime bez Vašej osobnej návštevy na Živnostenskom úrade
 • Celý proces je bez čakania a zbytočnej byrokracie
 • Začnete podnikať s istotou a bez stresu
 • Potrebné informácie a poradenstvo + istotu že všetko prebehne bez komplikácií a zbytočných zdržaní


Cena za balík služieb Živnostenský list - Osvedčenie o živnostenskom oprávnení teraz len za 35,- €

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.

 

Zoznam voľných živností     Zoznam viazaných živností     Zoznam remeselných živností

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI